Friday, August 03, 2007

ANG LALONG MAHALAGA SA ATING PANAHON
Alexander Martin Remollino

Kay Aquilino “Koko” Pimentel III, ang tunay na ika-12 senador ng halalan ng 2007


Gusto ko sanang humiling ng aral sa iyo
hinggil sa kung paano ang digmaang
ang labanan ay isa sa sandaan,
ang kalaban mo ay buong daigdig.
Sapagkat nauna ka sa akin,
at ang landas ng buhay
ay maraming laang patibong
na mahirap takasan –-
kabilang ang mga digmaang
wala kang kakampi,
o kung may kakampi ka man
ay siya ring kaaway mo pala.

Ngunit huwag na muna.
Sapagkat sa wari ko,
higit na mahalaga sa ating panahon
ang alamin

kung bakit tayo ngayo’y napaliligiran
ng mga matang di man lamang nagtitis
sa pagdaan ng nakangisi’t nandudurong katampalasanan –-

na tila ba hindi nakasusulukasok
ang amoy ng bulok na bangkay,

na tila ba hindi nakababasag ng tainga
ang mga kantang wala ni titik, ni tugtog.

1 comment:

Anonymous said...

Mobile Advertising Agency - its whats missing from your marketing campaign. Get personal with Mobile Advertising Agency from http://www.konainteractive.com/