Tuesday, March 09, 2010

KUNG ANG KULAY MO MA'Y HINDI NAKASISILAW
Alexander Martin Remollino

Kung ang kulay mo ma'y hindi nakasisilaw,
huwag kang tumungo't magtakip ng mukha... BASAHIN ANG BUONG TULA

No comments: