Thursday, February 24, 2005

DI PUMUPUSYAW ANG HIMIG NG MGA KISSA

Ang kahapon ay ang ngayon din, Sulu.

Hindi nagmumulto ang pamamaslang sa Bud Dajo
sapagkat di yumao ang mga namaslang.
Ang kahapon at ang ngayon
ay walang ipinagkaiba kundi ang mga taon:
ang mga may karapatan sa yaman ng lupain
ay dinarahas ng mga kawatan,
mag dayo't mga tagaritong dugong-bughaw.

Ang ngayon ay ang kahapon din, Sulu:
ang mga salarin ay sila at sila rin.

Kaya't di pumupusyaw ang himig ng mga kissa.

No comments: