Thursday, August 11, 2005

SAPAGKAT TAYO'Y MAY MGA PUSO

Parang mga punyal ang ating mga panulat.
Tayo'y humahawak ng mga punyal
sapagkat minamahal natin
ang kinakalawang na mga bisig na nagpapaikot
sa mga gulong ng mga makina sa mga pabrika
at nagpapaandar sa makinarya ng ating kabuhayan;
ang mga nagtatanim ng buhay
sa mga parang at sa buong sambayanan
na ang sariling mga buhay
ay lagi't laging saklot ng tagtuyot.
Minamahal natin sila
sapagkat tayo'y may mga puso.
Kaya't parang mga punyal ang ating mga panulat.

1 comment:

Steve Westphal said...

You have a very nice blog. I thought I would share this with you, free mp3 player download