Thursday, September 01, 2005

31 AGOSTO 2005, KAMARA DE REPRESENTANTE

Sapagkat batid na nilang sa lansangan
ay di malayong sila'y masagasaan ng madla,
dinala nila ang paligsahan
sa kanilang bulwagan,
kung saan kanila ang mga patakaran,
kanila ang mga patakarang
sila rin ang may kakayahang bumaliko.
At sila'y nagtanghal
ng isang moro-moro.
Mga tanga,
akala'y maaaring takasan
ang sarili nilang mga anino.

No comments: