Friday, May 21, 2010

KA BEL: HUWARANG LIDER NG SAMBAYANAN
Alexander Martin Remollino

Kahapon ang ikalawang anibersaryo ng kamatayan ni Crispin “Ka Bel” Beltran.

Noon at ngayon ma’y isang huwaran si Ka Bel sa lahat ng nagnanais na maging lider ng bansa... BASAHIN ANG BUONG ARTIKULO

No comments: