Monday, June 17, 2002

Karapatang Pantao?

Nang ako'y bago pa lamang sa IBON Foundation, may isang araw na ako'y naglakad-lakad sa aming opisina habang tawa nang tawa. Pinagtitinginan na ako ng aking mga kaopisina at kulang na lang ay may magsabing nasisira na ang ulo ko, datapwat walang hinto ang aking pagtawa.

Bakit ako natawa? Nakakita ako ng isang libro sa aming aklatan tungkol sa karapatang pantao, at alam ba ninyo kung sino raw ang may-akda? Walang iba kundi ang yumaong dating Pangulong Ferdinand Emmanuel Edralin Marcos.

1 comment:

gfutfy said...

welcome to the wow power leveling, cheap service site, buy cheap wow gold,wow gold,world of warcraft power leveling buy wow power leveling