Thursday, May 27, 2004

MALILINIS AT MALILINIS ANG BANGA

Wala kang damit, Kamahal-mahalang Emperatris.
Nagtatago ka sa ilalim ng damit
na habi sa hanging sinulid:
di pa rin maikakaila ang iyong kahubaran.
Ang iyong paglapastangan sa hatol ng bayan
ay parang bulok na karne ng baboy
na isinilid sa banga:
isinisigaw ng alingasaw na nasa tabi-tabi lamang
ang kubling kabulukan.

Malilinis at malilinis ang banga,
Mahal na Emperatris.
Mene thecel phares.

2 comments:

The Real Estate Answer Man said...

This Is The Way SMART Real Estate Investors Make Their Money..... And It's NOT With "UGLY HOUSE" Rehabs Or

Foreclosues And Short Sales

Click Here For More InformationNOO

blog and ping said...

Nice blog. I found another site where you can get free MP3 downloads. music program download