Tuesday, September 05, 2006

LAKAD NA WALANG USAD
Alexander Martin Remollino

Ang hindi lumingon sa pinanggalingan,
Di makararating sa paroroonan.

-- Salawikaing Tagalog

Ako'y hindi marunong lumingon sa pinanggalingan
Kaya walang mararating, walang paroroonan...

--Dong Abay, "Aba Aba"

Doon po sa aming bayang sinilangan,
Di uso'ng paglingon sa pinanggalingan.
Lagi naming haka'y ang paroroonan
Ay mararating na sa ilang hakbang lang.
Sa haba ng lakad, katapus-tapusan --
Kami'y di umalis sa pinagsimulan.

No comments: