Sunday, September 10, 2006

MAGPAKATAPANG, MAGPAKALALAKI
Alexander Martin Remollino

Ito pala ang katuturan
Ng katapangan at pagiging isang tunay na lalaki:
Ang kitlin ang "rebelyon"
Sa pamamagitan ng pagpapakitil sa mga buhay
Ng mga walang sandata --

Mga may-kagulangan nang lalaki
Mga babae
Mga baguntao
Mga paslit

(Kaya pala sinabitan ng Medalya ng Kagitingan
At naproklamang isang "tunay na lalaki"
Si Maj. Gen. Jovito Palparan, Jr.)

Mga kalalakihan:
Magpakatapang! Magpakalalaki!
Tularan si Maj. Gen. Jovito Palparan, Jr.

No comments: