Sunday, December 10, 2006

REHIMEN NG MGA TULISAN
Alexander Martin Remollino

At nang gabing iyon ay naihayag sa buong daigdig
ang pag-iral ng isang Republika ng Saging sa Pilipinas.

Ganap na naibasura ang pamamayani ng mga batas
at opisyal na pinasinayaan sa isang magarbong seremonya
ang isang rehimen ng mga tulisan.
Batas? At hindi ba't sila ang batas?
Ang sinasabi ng mga batas
ay ang kanilang sinasabi,
sapagkat gayon ang kanilang sinasabi.
A! para ano pang sila'y nasa kapangyarihan?

At ngayo'y ginagawa sa ating harapan
at 'pinangangalandakang naaayon sa batas
ang isang kagula-gulantang na krimen.

No comments: