Sunday, March 30, 2008

KUNG BAKIT LAGING LUMANG BALITA ANG NAIBABAHAGI KO SA MGA MAKADADALAW NAMA'Y KUNG BAKIT HINDI DUMADALAW
Alexander Martin Remollino

Kina Axel Pinpin, Riel Custodio, Aristides Sarmiento, Enrico YbaƱez, at Michael Masayes -- ang tinaguriang "Tagaytay 5"


Sa inyong katayuan ngayon,
usad-bato ang kalendaryo't mga orasan:
kahit na nagbabagu-bago ang araw at oras,
waring wala ring sandaling lumilipas.
Kaya't sa tuwing kukumustahin kayo sa akin
ng mga kasama't kaibigang
sa kung anumang kadahilanan
ay mapagpasya sa kanilang kawalan ng kapasyahang
dumalaw
ay laging lumang balita ang naitutugon ko:
"Buhay pa naman sila,
pero wala pa ring paggalaw
sa kanilang kaso."

Ganyan yata talaga ang karaniwang karanasan
ng mga nabibilanggo
sa bansa kung saan ang mga gulong ng hustisya
ay umiikot lamang nang mabilis
kapag may ginto sa timbangan.

No comments: