Thursday, June 10, 2010

HINDI NALUMPO ANG IYONG PANININDIGAN
Alexander Martin Remollino

(sa alaala ni Rogelio "Ka Mamay" Galit, lider-magsasaka sa Cavite, 1957-2010)

Sa iyong mga huling araw,
tila ka iginapos sa luklukang may gulong... BASAHIN ANG BUONG TULA

No comments: