Saturday, June 19, 2010

NANG IBILAD MO ANG MGA KANSER NITONG LIPUNAN
Alexander Martin Remollino

(kay Dr. Jose Rizal -- bayani, manggagamot at manunulat)

Nang itaas mo ang bahagi ng belong
nagtatakip sa mga kanser nitong lipunan,
hinubdan mo rin ng dangal... BASAHIN ANG BUONG TULA

No comments: