Wednesday, June 09, 2010

TINITIBAG ANG MGA PANANDANG-BATO SA ATING DINAANAN
Alexander Martin Remollino

Hindi lang ang di-paglingon sa pinanggalingan
ang dahilan ng ating kabiguang
makarating sa paroroonan... BASAHIN ANG BUONG TULA

No comments: