Sunday, July 04, 2010

BAGO PADAPUIN SA KANILA ANG INYONG MGA PAMALO
Alexander Martin Remollino

At isang krimen na pala
ang magkampo sa harap ng isang "arko ng kapayapaan"
upang hingin ang talagang sa iyo.
Sana, bago padapuin sa kanila ang inyong mga pamalo... BASAHIN ANG BUONG TULA

No comments: