Sunday, July 25, 2010

HINDI MANHID
Alexander Martin Remollino

At kanyang tinapos
"ang pamumunong manhid sa mga daing ng taumbayan."
Pero, wala siyang sinabing... BASAHIN ANG BUONG TULA

No comments: