Sunday, March 02, 2003

Sa Islang Umampon kay Mudum

Bilang pagtalima
sa ninanasa
ng bandilang may limampung bituin,
inihahasik
ang kapayapaan
sa islang umampon kay Mudum
sa pamamagitan ng pagpapaatungal
sa mga baril at bomba.

Ang bandidong tinutugis
ng mga kayumangging kawal ni Samuel
ay nakalalaya,
at ang kapayapaan
ay itinatanim
sa mga hukay
sa mga dibdib at utak
na naghahangad ng laya.
Kaya huwag pagtakhan
ang pagwawala ni Marso
sa islang umampon kay Mudum.

Binigkas sa Bukambibig, isang pangkulturang pagtatanghal ng UP Ugnayan ng Manunulat, UP Writers Club, at UP Quill sa pakikipagtulungan ng National Commission for Culture and the Arts na ginanap sa Likha-Diwa noong Pebrero 28, 2003.

1 comment:

gfutfy said...

If I were gold für wow a boy again,world of warcraft gold I would practice perseverance wow gold cheap more often,maple meso and never give up a thing because it was or inconvenient. If we want light,Maple Story Account we must conquer darkness. Perseverance can sometimes equal genius in its results.wow gold kaufen “There are only two creatures,”cheap maplestory mesos syas a proverb, “who can surmount the pyramids—the eagle and the snail.” If I were a boy again,wow geld I would school myself into a habit of attention;maple mesos I would let nothing come between me and the subject in hand.maple story power leveling I would remember that a good skater never tries to skate in two directions at once.billig wow gold The habit of attention becomes part of our life, if we begain early enough. I often hear grown up people say maple story items“ I could not fix my attention on the sermon or book, although I wished to do so” , wow powerlevelingand the reason is, the habit was not formed in youth. If I were to live my life over again,wow leveling I would pay more attention to the cultivation of the memory. I would strengthen that faculty by every possible means,wow power leveling and on every possible occasion.maplestory powerleveling It takes a little hard work at first