Tuesday, April 27, 2010

KUNG PAANO NAGING KAGALANG-GALANG SI JUAN TAMAD
Alexander Martin Remollino

Isang araw ay biglang napagod si Juan Tamad sa kahihiga sa duyan habang nakangangang naghihintay na lumapag sa loob ng kanyang bunganga ang bayabas... BASAHIN ANG BUONG TULA

No comments: